Choć tytuł tej zakładki brzmi: Wiadomości, niewiele ich będzie z przestrzeni klasztoru żyjącego przecież w ukryciu klauzury. Poniżej umieściłyśmy odnośnik do katolickich i karmelitańskich wiadomości, nasz kalendarz, a nade wszystko liturgię dnia. Oprócz namiarów na czytania z codziennej Mszy św. znajdziecie też Ewangelię z dnia i codzienne rozważanie. Autorami rozważań jest 200. duchownych z całego świata. Ta treść to główna wiadomość dla nas, zgodnie z centralnym zaleceniem naszej Reguły: „Rozważać w dzień i w nocy Słowo Boże i czuwać na modlitwie”. Niech słowa Ewangelii będą i dla Was główną wiadomością dnia, która syci nasze serca, inspiruje myśli i wyznacza kierunek naszym działaniom.

Wielki Post

WIELKI POST


Okres Wielkiego Postu to jakby przedłużone rekolekcje i warto, mimo całego zabiegania życia,  więcej czasu znaleźć i poświęcić na lekturę, refleksję, wzmożoną modlitwę, post i jałmużnę, by odnowić serce, zapalić je na nowo miłością do Boga i braci. Na to wędrowanie ku nawróceniu serca i pełni życia w Bogu dołączamy krótką pieśń skomponowaną i wykonaną przez nasze siostry – To nie ja niosę krzyż, lecz On dźwiga mnie, a także Drogę Krzyżową – po ścieżkach karmelitańskiego ogrodu i serca – drobne znaki naszej pamięci o Was, naszej modlitwy w Waszych intencjach.

Niech Jezus nas nawraca i przemienia, byśmy oczyszczonym i pełnym nadziei sercem wykrzyknęli w Noc Paschalną – Alleluja, chwała Panu, który żyje i działa w świecie i naszych sercach!

To nie ja niosę krzyż

Słowa i muzyka – s. Miriam od Jezusa Słowa Ojca ocd

Zza krat

ZZA KRAT

W ostatnich dniach nasi bracia karmelici z Krakowa otworzyli na swojej stronie nową zakładkę: Zza krat, gdzie zamieszczane będą teksty sióstr – zza krat Karmelu. Już teraz można tam znaleźć świadectwo powołania s. Marii ze Spręcowa http://www.karmel.pl/jak-jezus-mnie-pochwycil/ i krótką refleksję s. Elżbiety z Bornego – o ślubnym wianku i kracie: http://www.karmel.pl/ale-to-nie-jest-wiezienna-krata/.
Zapraszamy do odwiedzin i lektury: http://www.karmel.pl/zza-krat/

Płyty CD w sprzedaży

PŁYTY CD W SPRZEDAŻY

Tych, którzy są zainteresowani poezją świętych Karmelu, śpiewem sióstr,  zapraszamy na stronę: Rękodzieło, gdzie umieściłyśmy dwie płyty CD. Teraz można je nabyć już nie tylko na furcie, ale także drogą pocztową. Więcej informacji o zawartości płyt, cenie, przesyłce – w zakładce Rękodzieło.

KALENDARZ NA NOWY – 2017 ROK

KALENDARZ NA NOWY – 2017 ROK

Rok 2017 przywołuje wydarzenia sprzed 100 lat – objawienia Matki Najświętszej w Fatimie. Echo tych wydarzeń jest obecne także w naszym tegorocznym, ściennym kalendarzu: na tle zdjęć karmelitańskiego ogrodu przebija obecność Maryi w jej wizerunku i myślach świętych Karmelu. Rok 2017 to także 20. rocznica naszego przyjazdu do Bornego, o czym wspomniałyśmy na ostatniej stronie kalendarza.

Więcej o kalendarzu