Maryja od samych początków Zakonu nazywana i wzywana jest jako Matka i Siostra. Strzegąc w sobie Wcielone Słowo – Jezusa, rodzi Go w ludzkich sercach i jest naszą mistrzynią życia, także w wymiarze, jaki objawia zamieszczona ikona – Maryja, Dziewica Kontemplacji. Eliasz – człowiek całkowicie oddany Bogu, żył w Jego Obecności i z gorliwością bronił Jego praw na Górze Karmel. A potem cała plejada świętych i błogosławionych Karmelu, a także ukrytych świadków prawdy, że Bóg sam wystarcza, jest mocen zaspokoić serce człowieka i uzdalnia go do bezgranicznego oddania…

św. Józef

Maryja

św.Eliasz Prorok

św.Teresa od Jezusa

św.Jan od Krzyża

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

św. Elżbieta od Trójcy Świętej

św.Rafał Kalinowski

św. Teresa Benedykta od Krzyża

św. Teresa Małgorzata Redi

św. Teresa z Los Andes

św. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego

Inni świadkowie Karmelu