„Dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów.
Na tym miejscu Ja udzielę pokoju.”  

(Księga Izajasza i Aggeusza)

Karmel Maryi Matki Pojednania jest miejscem, w którym krzyżuje się uzdrawiająca      moc Bożego Miłosierdzia oraz ludzkie troski i sprawy.
Maryja dająca światu Jezusa, który przelaną na krzyżu krwią burzy każdy
mur wrogości i niezgody, jest czczona w Bornem jako Matka Pojednania.
To Jej zawierzamy wszelkie sprawy, jakie do nas docierają.
To Jej wstawiennictwo wyprasza pojednanie, uleczenie każdego rozdarcia,
by zapanował pokój – w sercu człowieka, między ludźmi, między narodami.
Tym pojednaniem staramy się żyć każdego dnia, by być jego znakiem
i narzędziem dla tych, którzy trwają w duchowej więzi z naszym Karmelem.

Kontakt

Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych

ul.Parkowa 17

78-449 Borne Sulinowo

 

Jeśli trafiłeś na tę zakładkę, to mamy nadzieję, że choćby pobieżnie przejrzałeś te poprzednie i znasz już trochę nasze życie…Wypełnia je modlitwa i praca, a nade wszystko obecność Boga żywego. Modlitwa nie zamyka się w tych 7-8 godzinach wyznaczonych przez Regułę, ale przenika całe nasze życie. Godziny, których nie spędzamy na modlitwie, przeznaczamy na pracę: utrzymanie domu i pracę zarobkową, która jednakże nie zawsze jest w stanie pokryć wszystkie nasze wydatki. Jak mówią nasze Konstytucje – karmelitanki utrzymują się z pracy rąk własnych i jałmużny. Natomiast św. Teresa przekonywała nas, swoje córki – „waszą troską niech będzie Jezus i jego bracia, a On zatroszczy się o was” – i doświadczamy tej troski i wsparcia nieustannie, na wiele sposobów i z wielu stron…

Dziękujemy tym, którzy dzielą się z nami i przynoszą na klasztorną furtę rozmaite dary, tym, którzy zostawiają swoją ofiarę w kaplicznej skarbonce, przesyłają ją na konto, czy zechcieli dołączyć niewielką choćby darowiznę na potrzeby klasztoru, do swoich comiesięcznych bankowych zleceń.

To dzięki Waszej wielkiej hojności udało się zakończyć prace przy zmianie dachu. Troska o to, że poniemieckie jeszcze dachówki obsuwając się spowodują coraz to nowe przecieki na zamieszkałym poddaszu, należy już do przeszłości. Pozostałe z tej inwestycji fundusze posłużyły do usunięcia starego, pełnego dziur poradzieckiego asfaltu i położenia kostki na ulicy dojazdowej i rondzie przed klasztorem.

Tym wszystkim, którzy wspierają nas swą życzliwością, modlitwą, czy według natchnienia i możliwości także materialnie – z serca dziękujemy, włączając Was i Wasze sprawy w nasze codzienne trwanie przed Bogiem.

Numer konta:

Bank PEKAO S.A. I.O/Szczecinek
39 1240 3679 1111 0000 4354 8936

Telefon:

  • 94 37 33 616 (ogólny)
  • 797 002 061 (zamawianie szat liturgicznych)

E-mail:


Udostępniamy nasz telefon i e-mail licząc jednakże na Wasze zrozumienie dla pustelniczego charakteru naszego życia. Powściągliwość i oszczędność w korzystaniu z tych środków komunikacji nie umniejsza naszego uczestniczenia we wszelkich Waszych troskach i sprawach, jakie do nas docierają, a które ogarniamy żywą modlitwą.

Siostry karmelitanki bose