Maryja od samych początków Zakonu nazywana i wzywana jest jako Matka i Siostra. Strzegąc w sobie Wcielone Słowo – Jezusa, rodzi Go w ludzkich sercach i jest naszą mistrzynią życia, także w wymiarze, jaki objawia zamieszczona ikona – Maryja, Dziewica Kontemplacji. Eliasz – człowiek całkowicie oddany Bogu, żył w Jego Obecności i z gorliwością bronił Jego praw na Górze Karmel. A potem cała plejada świętych i błogosławionych Karmelu, a także ukrytych świadków prawdy, że Bóg sam wystarcza, jest mocen zaspokoić serce człowieka i uzdalnia go do bezgranicznego oddania…

ŚW. MARIA OD JEZUSA UKRZYŻOWANEGO – MARIAM BAOUARDY

Św. Mariam od Jezusa Ukrzyżowanego, zwana małą Arabką –  Maria Baouardy -urodziła się w roku 1846 w rodzinie palestyńskiej należącej do Kościoła melchickiego, jako córka Libanki i mieszkańca Damaszku. Na chrzcie św. otrzymała imię Miriam. Była trzynastym dzieckiem w rodzinie, całe jej starsze rodzeństwo zmarło w wieku niemowlęcym.

We wczesnym dzieciństwie straciła rodziców, a następnie została rozdzielona ze swoim młodszym bratem Boulosem i znalazła się pod opieką  stryja, który niedługo potem przeniósł się z rodziną do Aleksandrii. Gdy miała trzynaście lat, stryj zaręczył ją z jednym z jego krewnych, jednak spotkał się z jej  stanowczą odmową. Miriam pragnęła żyć wyłącznie dla Boga. Uwięziona przez stryja, próbowała nawiązać kontakt ze swoim bratem przez pośrednictwo muzułmańskiego służącego. Podczas rozmowy z nim zaczęła bronić chrześcijaństwa, co spowodowało wściekłość sługi – poderżnął jej gardło i porzucił ją na ulicy. Było to 7 września 1858 roku. Od tego momentu zaczyna się ciąg nadprzyrodzonych wydarzeń w życiu małej Arabki. Obudziła się w grocie, gdzie tajemnicza „zakonnica” opiekowała się nią, następnie zaprowadziła do kościoła i znikła. Przez kolejne lata Miriam ukrywała się przed rodziną i pracowała jako służąca.

W 1867 r. wstąpiła do klasztoru karmelitanek w Pau, we Francji. Tu podczas postulatu pojawiły się pierwsze stygmaty. Przeżyła opętanie od 26 lipca do 4 września 1868. Trwało ono dokładnie 40 dni. Przeżywała również ekstazy, wizje, proroctwa i lewitacje.

Po odbyciu nowicjatu, wraz z grupą pięciu innych sióstr, w 1870 r. pojechała do Indii na zaproszenie biskupa miasta Mangalore, Marii Efrema, w celu założenia nowego klasztoru. W takiej samej sprawie 20 sierpnia 1875 wyruszyła wraz z dziewięcioma towarzyszkami do Betlejem. Pod wpływem wizji zaprojektowała klasztor w kształcie wieży Dawida i osobiście nadzorowała jego budowę. 22 sierpnia 1878 r.  spadła ze schodów i złamała lewą rękę. Szybko rozwinęła się gangrena i s. Miriam zmarła 26 sierpnia 1878 roku.

Więcej o św. Mariam:  http://www.karmel.pl/swieta-maria-od-jezusa-ukrzyzowanego-maria-baouardy-1846-1878/