Choć tytuł tej zakładki brzmi: Wiadomości, niewiele ich będzie z przestrzeni klasztoru żyjącego przecież w ukryciu klauzury. Poniżej umieściłyśmy odnośnik do katolickich i karmelitańskich wiadomości, nasz kalendarz, a nade wszystko liturgię dnia. Oprócz namiarów na czytania z codziennej Mszy św. znajdziecie też Ewangelię z dnia i codzienne rozważanie. Autorami rozważań jest 200. duchownych z całego świata. Ta treść to główna wiadomość dla nas, zgodnie z centralnym zaleceniem naszej Reguły: „Rozważać w dzień i w nocy Słowo Boże i czuwać na modlitwie”. Niech słowa Ewangelii będą i dla Was główną wiadomością dnia, która syci nasze serca, inspiruje myśli i wyznacza kierunek naszym działaniom.

Dzień życia konsekrowanego

OFIAROWANIE PAŃSKIE

DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO

2 luty 2021 r.

Ukryte w zaciszu klauzury żyjemy modlitwą – to znaczy w jedności z Jezusem – i w tę modlitwę zanurzamy wszystkie powierzane nam przez Was sprawy, naszych bliskich, przyjaciół i dobroczyńców.

Natomiast drugiego lutego to my zwracamy się do Was z prośbą – prośbą o modlitwę za nas. Dzień ten jest świętem osób konsekrowanych, oddanych Bogu, żyjących dla Niego. To nasze oddanie nie jest jednak całkowite i kryształowe, bo, jak wszyscy, jesteśmy jeszcze w drodze, borykamy się potykając o nasz egoizm, pychę, wewnętrzne zagmatwania. My także potrzebujemy Waszej pomocy, modlitwy – przynajmniej tego dnia – by nasze oddanie Bogu było coraz czystsze, pełniejsze, bez zastrzeżeń i by w konsekwencji owocowało łaską dla świata…

Dziękujemy zatem za wszelką Waszą pomoc, modlitwę, za Wasze wstawiennictwo!

 

 

ŻYCZENIA NA BOŻE NARODZENIE I NOWY – 2021 ROK

ŻYCZENIA NA BOŻE NARODZENIE I NOWY – 2021 ROK

Chrystus nam się narodził!
Uwielbiajmy Wcielone Słowo!

Drodzy Przyjaciele Karmelu!

Mimo spowodowanej wirusem izolacji, zamkniętych wielu miejsc, przymkniętych drzwi naszych kościołów, Jezus niezmiennie przychodzi. On bowiem patrzy jedynie na nasze serca, na drzwi naszych serc, by były szeroko na Niego otwarte, czuwające, stęsknione, kochające. W takich sercach – Bóg się rodzi zawsze – przynosząc ze sobą obfitość łask… O takie serca módlmy się dla siebie nawzajem i takich serc sobie życzymy.

Błogosławionych Świąt

i wielu łask na nowy – 2021 rok!

Zawiadomienie o książce

Nowa książka – Karmel oczami nowicjuszki.

Kochani!

Z końcem listopada br. wydałyśmy książkę: Karmel oczami nowicjuszki, zawierającą m.in. teksty, które ukazywały się w naszej czytelni pod tytułem: Biały welon o… – czyli – o kracie, o celi, o sandałach, o pracy… Słowem, o zwyczajnym karmelitańskim życiu, dla wielu nieznanym i takoż interesującym – a wszystko napisane żywym językiem nowicjuszki – naszej siostry Teresy.

Możliwość zapoznania się z książką i jej nabycia przez zakładkę: Rękodzieło.

Różańcowy październik

RÓŻAŃCOWY PAŹDZIERNIK

Jak co roku, październik to czas wzmożonej modlitwy różańcowej – z Maryją wędrujemy za Jezusem drogami Ewangelii i upraszamy łaski dla siebie, bliskich, potrzebujących i całego świata. W październiku też wystawiłyśmy na stronie rękodzieło sznurkowe różańce wykonywane ręcznie przez nasze siostry. Więcej informacji o możliwości nabycia różańca tutaj