Wiadomosci Wiadomosci Wiadomosci

Choć tytuł tej zakładki brzmi: Wiadomości, niewiele ich będzie z przestrzeni klasztoru żyjącego przecież w ukryciu klauzury. Poniżej umieściłyśmy odnośnik do katolickich i karmelitańskich wiadomości, nasz kalendarz, a nade wszystko liturgię dnia. Oprócz namiarów na czytania z codziennej Mszy św. znajdziecie też Ewangelię z dnia i codzienne rozważanie. Autorami rozważań jest 200. duchownych z całego świata. Ta treść to główna wiadomość dla nas, zgodnie z centralnym zaleceniem naszej Reguły: „Rozważać w dzień i w nocy Słowo Boże i czuwać na modlitwie”. Niech słowa Ewangelii będą i dla Was główną wiadomością dnia, która syci nasze serca, inspiruje myśli i wyznacza kierunek naszym działaniom.

Mini czytelnia

MINI CZYTELNIA

W tych dniach otwieramy nową zakładkę: Mini czytelnia. Co dwa tygodnie zamierzamy umieszczać krótki tekst, który wyszedł z serca i spod pióra naszych sióstr – poezje, drobne refleksje, biblijne migawki, nowicjackie odkrycia… Słowa, czasem zrodzone na modlitwie, podczas lektury Biblii, kiedy indziej przy myciu naczyń, obieraniu jarzyn, czy podczas leśnego spaceru, zazwyczaj pozostają ukryte w sercu. Część z tych, które zostały przelane na papier, ze zdjęciami naszych sióstr, będzie można odnaleźć w Mini czytelni – zapraszamy!

Wielkanoc 2017

WIELKANOC 2017

Niech wielkopostne wędrowanie śladami Jezusa, wiernego w miłości do końca,  otworzy nasze serca na dar paschalnej nocy. I tak jak światło paschału rozświetli mroki tej nocy, niech światło Jezusa żyjącego wśród nas, rozproszy wszelkie mroki naszych umysłów i serc. O to, by w tym świetle rozkwitło nowe życie przeniknięte nadzieją, radością i pokojem – prosić będziemy dla Was – naszych bliskich i duchowych przyjaciół – czuwając przy Jezusie w czasie Triduum Paschalnego i w Wielką Noc Jego Zmartwychwstania. Radosne Alleluja niech zabrzmi z mocą nie tylko w naszych świątyniach, ale nade wszystko w naszych sercach.

Błogosławionych Świąt!

Wasze siostry – karmelitanki bose

Wielki Post

WIELKI POST


Okres Wielkiego Postu to jakby przedłużone rekolekcje i warto, mimo całego zabiegania życia,  więcej czasu znaleźć i poświęcić na lekturę, refleksję, wzmożoną modlitwę, post i jałmużnę, by odnowić serce, zapalić je na nowo miłością do Boga i braci. Na to wędrowanie ku nawróceniu serca i pełni życia w Bogu dołączamy krótką pieśń skomponowaną i wykonaną przez nasze siostry – To nie ja niosę krzyż, lecz On dźwiga mnie, a także Drogę Krzyżową – po ścieżkach karmelitańskiego ogrodu i serca – drobne znaki naszej pamięci o Was, naszej modlitwy w Waszych intencjach.

Niech Jezus nas nawraca i przemienia, byśmy oczyszczonym i pełnym nadziei sercem wykrzyknęli w Noc Paschalną – Alleluja, chwała Panu, który żyje i działa w świecie i naszych sercach!

To nie ja niosę krzyż

Słowa i muzyka – s. Miriam od Jezusa Słowa Ojca ocd

Zza krat

ZZA KRAT

W ostatnich dniach nasi bracia karmelici z Krakowa otworzyli na swojej stronie nową zakładkę: Zza krat, gdzie zamieszczane będą teksty sióstr – zza krat Karmelu. Już teraz można tam znaleźć świadectwo powołania s. Marii ze Spręcowa http://www.karmel.pl/jak-jezus-mnie-pochwycil/ i krótką refleksję s. Elżbiety z Bornego – o ślubnym wianku i kracie: http://www.karmel.pl/ale-to-nie-jest-wiezienna-krata/.
Zapraszamy do odwiedzin i lektury: http://www.karmel.pl/zza-krat/