OFIAROWANIE PAŃSKIE

DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO

2 luty 2021 r.

Ukryte w zaciszu klauzury żyjemy modlitwą – to znaczy w jedności z Jezusem – i w tę modlitwę zanurzamy wszystkie powierzane nam przez Was sprawy, naszych bliskich, przyjaciół i dobroczyńców.

Natomiast drugiego lutego to my zwracamy się do Was z prośbą – prośbą o modlitwę za nas. Dzień ten jest świętem osób konsekrowanych, oddanych Bogu, żyjących dla Niego. To nasze oddanie nie jest jednak całkowite i kryształowe, bo, jak wszyscy, jesteśmy jeszcze w drodze, borykamy się potykając o nasz egoizm, pychę, wewnętrzne zagmatwania. My także potrzebujemy Waszej pomocy, modlitwy – przynajmniej tego dnia – by nasze oddanie Bogu było coraz czystsze, pełniejsze, bez zastrzeżeń i by w konsekwencji owocowało łaską dla świata…

Dziękujemy zatem za wszelką Waszą pomoc, modlitwę, za Wasze wstawiennictwo!