Choć tytuł tej zakładki brzmi: Wiadomości, niewiele ich będzie z przestrzeni klasztoru żyjącego przecież w ukryciu klauzury. Poniżej umieściłyśmy odnośnik do katolickich i karmelitańskich wiadomości, nasz kalendarz, a nade wszystko liturgię dnia. Oprócz namiarów na czytania z codziennej Mszy św. znajdziecie też Ewangelię z dnia i codzienne rozważanie. Autorami rozważań jest 200. duchownych z całego świata. Ta treść to główna wiadomość dla nas, zgodnie z centralnym zaleceniem naszej Reguły: „Rozważać w dzień i w nocy Słowo Boże i czuwać na modlitwie”. Niech słowa Ewangelii będą i dla Was główną wiadomością dnia, która syci nasze serca, inspiruje myśli i wyznacza kierunek naszym działaniom.

KALENDARZ NA NOWY – 2018 ROK

KALENDARZ NA NOWY – 2018 ROK

U progu kolejnego roku, jak i u początku każdego miesiąca, stajemy wobec niewiadomej: co nam przyniesie życie, jakie będą te dni, z czym przyjdzie nam się zmierzyć, z czego ucieszyć… Dobrze jest wkraczyć w tę nieznaną jeszcze przestrzeń nie samotnie, ale trzymając mocno pewną dłoń – dłoń Boga, wcielonego w Jezusie i objawiającego nam siebie i prawdę o życiu i o nas w Słowie – Biblii. Niech te krótkie fragmenty Pisma Świętego, jakie zamieściłyśmy na kolejnych stronach tegorocznego kalendarza, ożywią w nas pragnienie owego lectio i ruminatio – spożywania i smakowania Słów Boga, by to one wyznaczały kierunek naszemu życiu…

Więcej o kalendarzu

Różaniec do granic

Różaniec do granic –

– czyli projekt, którego głównym celem jest, byśmy 7 października stanęli wzdłuż 3,5 tysięcznej granicy naszego kraju osłaniając i ogarniając modlitwą całą Polskę. Wielu wybierze się do wyznaczonych kościołów stacyjnych, skąd po Adoracji, Eucharystii i konferencji, wyruszy do wyznaczonych co kilometr granicznych punktów, skąd popłynie wielka modlitwa różańcowa.

Także nasza wspólnota włącza się w to wielkie dzieło, choć nie w granicznych miejscowościach, ale w ciszy karmelitańskiej kaplicy. Tych, którzy podobnie jak my, muszą pozostać w domu, zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej, która rozpocznie się w naszej kaplicy w sobotę 7 października o godzinie 14.00

7 października – od 14.00 do 16.00 –

stajemy do wspólnego różańca: na granicach państwa, w karmelitańskiej kaplicy w Bornem, w innych miejscach kultu lub…w zaciszu własnego domu.

Zapraszamy wszystkich na wielką modlitwę „Do Granic” Polski, modlitwę do granic naszych możliwości, naszych lęków, naszych pragnień. Poza granicę komfortu, codzienności i naszych przyzwyczajeń.

r bez granic

Różaniec jest potężną bronią w walce ze złem, tak silną, że nie raz potrafił zmienić bieg historii, a tysiące świadectw i udokumentowanych cudów dowodzi, jego niezwykłej skuteczności.

Maryja jest Królową Polski, przez całe pokolenia opiekuje się nami, w krytycznych momentach historii zawsze była przy nas, a my przy Niej. Jako ratunek dla świata, Matka Boża wskazuje na modlitwę różańcową.
Dlatego wierzymy, że jeśli różaniec zostanie odmówiony przez około milion Polaków na granicach kraju, to może nie tylko zmienić bieg zdarzeń, ale otworzyć serca naszych rodaków na działanie Łaski Bożej.

Więcej o Różańcu do granic: http://www.rozaniecdogranic.pl/o-rozancu-do-granic

20 lat Karmelu w Bornem Sulinowie

20 lat Karmelu w Bornem Sulinowie

1997 – 14 sierpnia –  2017

Uroczystą Eucharystią w niedzielę 13 sierpnia, celebrowaną przez Pasterza naszej diecezji, biskupa Edwarda Dajczaka, rozpoczniemy świętowanie dwudziestej rocznicy powstania Karmelu w Bornem Sulinowie.

Autobus z dziewięcioma siostrami z gdyńskiego Karmelu, wypakowany po brzegi hojną wyprawą rodzimej wspólnoty, dotarł do Bornego w wigilię Uroczystości Matki Bożej Wniebowziętej – 14 sierpnia. Zanim rozpoczęło się wypakowywanie, oswajanie z domem, z nową sytuacją, siostry poszły do chóru, by tam odśpiewać nieszpory. W dłonie Maryi złożyły nie tylko te pierwsze kroki wyznaczające nowy początek, ale cały borneński Karmel już wtedy poświęcony Maryi – Matce Pojednania…

Częstokroć, gdy zbliża się rocznica naszego przyjazdu, powracamy do lektury naszej kroniki opisującej te dni i pierwsze lata.

Was zapraszamy natomiast do Miniczytelni, do zakładki  Historia klasztoru w Bornem lub obszerniej jeszcze w zakładce: Więcej o nasDom mój będzie nazwany domem modlitwy.

Uroczysta Eucharystia celebrowana przez biskupa Edwarda Dajczaka

Niedziela, 13 sierpnia, godzina 11.00

Zapraszamy do wspólnej modlitwy i dziękczynienia za lata spędzone w Bornem, a także do wstawiennictwa za tych, którzy współtworzyli, wspierali ten klasztor i na rozmaite sposoby polecają się naszej modlitwie.

Siostry karmelitanki bose

16 lipca – Uroczystość Matki Bożej z Góry Karmel

16 LIPCA – UROCZYSTOŚĆ MATKI BOŻEJ Z GÓRY KARMEL

W oczach tradycji Maryja zrodziła Karmel. Daje mu życie: najpierw podając mu swoje własne, jako wzór do naśladowania, jako ideał do osiągnięcia, następnie dlatego, ponieważ Jej kult jest racją bytu Zakonu, który uważa, że jest założony, aby się troszczyć o Jej cześć. Z tego podwójnego tytułu Maryja zasługuje na nazwę „Matki Karmelu” . Tak o Maryi pisał już w XV wieku karmelita Jan Bostius. Matka Karmelu, jak dalej mówi: …otrzymała klucze od dwóch skarbów, zgubionych czy utraconych od dawnych czasów. To klucz miłosierdzia dla pokutujących i klucz łaski dla tych, którzy pragną postępować w cnocie. Nikt Jej nie dorówna w tej roli „Pośredniczki”.

(…) Cokolwiek pragniesz ofiarować Bogu, nie omieszkaj powierzyć tego Jej dłoniom; Ona zajmie się pilnie sprawami swego umiłowanego dziecka. Staniesz się z dnia na dzień większy, mocniejszy, bardziej oświecony, czystszy, jednym słowem, lepszy; Ona bowiem naucza dróg Bożych.

Maryja – Matka Karmelu nie przestaje być Matką, Siostrą, Pośredniczką łask, Nauczycielką życia duchowego nnie tylko dla karmelitów czy karmelitankek, ale dla każdego, kto pozwoli jej na to, zapraszając Ją do wspólnej wędrówki po drogach własnego serca i codzienności.

Na spotkanie z Maryją, Szkaplerzną Panią z Góry Karmel, zapraszamy do kaplicy Karmelu 16 lipca – na uroczystą Eucharystię, którą o godzinie 8.00 celebrować będzie Ojciec Prowincjał – Jan Malicki ocd. Tego dnia, jak co roku, będzie okazja przyjęcia karmelitańskiego szkaplerza, który wprowadza do wielkiej rodziny Karmelu i daje udział w jej duchowych dobrach.

Więcej o szkaplerzu