Choć tytuł tej zakładki brzmi: Wiadomości, niewiele ich będzie z przestrzeni klasztoru żyjącego przecież w ukryciu klauzury. Poniżej umieściłyśmy odnośnik do katolickich i karmelitańskich wiadomości, nasz kalendarz, a nade wszystko liturgię dnia. Oprócz namiarów na czytania z codziennej Mszy św. znajdziecie też Ewangelię z dnia i codzienne rozważanie. Autorami rozważań jest 200. duchownych z całego świata. Ta treść to główna wiadomość dla nas, zgodnie z centralnym zaleceniem naszej Reguły: „Rozważać w dzień i w nocy Słowo Boże i czuwać na modlitwie”. Niech słowa Ewangelii będą i dla Was główną wiadomością dnia, która syci nasze serca, inspiruje myśli i wyznacza kierunek naszym działaniom.

Boże Narodzenie 2022

BOŻE NARODZENIE 2022 r.

„Nie było miejsca dla Ciebie…”

Wiele osób dzisiaj, szczególnie naszych wschodnich sąsiadów, przeżywa dramat wydziedziczenia, ucieczki, braku miejsca, by żyć w pokoju. Nie wspominamy tutaj o całej gamie cierpienia, jakie niesie wojna. Także w naszej Ojczyźnie wielu jest dotkniętych niepewnością, ubóstwem, doświadcza braków i samotności. W to nasze niepewne dzisiaj przychodzi Jezus, gotowy rodzić się w każdej ubogiej szopie, tak naszego życia, jak i niespokojnych przestrzeni świata, by dać „pokój ludziom, w których ma upodobanie”, by dać pewność, że Bóg zawsze i niezmiennie jest Bogiem z nami – Emmanuelem. Jest Bogiem po naszej stronie, Mocarnym Dziecięciem ogarniającym z nieskończoną czułością i uważnością nasze życie z jego radościami i perspektywami, ale także bóle, troski, niepewność czy trud.

Życzymy Wam zatem ufnego przylgnięcia do Boskiej Obecności w małym Dziecięciu Jezus, Księciu Pokoju, dla którego nie było niegdyś miejsca w Betlejem, a teraz przenika On Boską Obecnością wszystko, czekając tylko na zaproszenie naszych serc…

 

Liturgia Bożego Narodzenia w naszej kaplicy:

24 XII Wigilia – Pasterka o godz. 24.00

25 XII Boże Narodzenie – Msza św. o godz. 9.00

26 XII Św. Szczepana – Msza św. o godz. 8.00

8 grudnia 2022

 8 grudnia 2022

NIEPOKALANE POCZĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi wielu z nas, także my w Karmelu, obchodzimy Godzinę Łaski dla świata

między godziną 12.00 a 13.00.

W tym roku tę godzinę nie spędzimy na adoracji, ale na Eucharystii, po której wstąpi do Karmelu Marta.

Po roku aspiratu Marta podjęła decyzję, by rozpocząć zakonne życie w Karmelu w Bornem Sulinowie. Życzymy Marcie wytrwałości w postanowieniu i radości serca z realizacji powołania. Niech zawsze trwa pod płaszczem Maryi, Matki Miłosierdzia.

Tam jest pewne i bezpieczne miejsce dla każdego z nas…

Jubileusz Karmelu w Bornem Sulinowie 14 sierpnia 2022 r.

JUBILEUSZ KARMELU W BORNEM SULINOWIE

niedziela 14 sierpnia 2022

W najbliższą niedzielę – 14 sierpnia – świętować będziemy jubileusz

25-lecia od rozpoczęcia karmelitańskiego życia w klasztorze w Bornem.

Zapraszamy do wspólnego świętowania, szczególnie podczas

uroczystej Eucharystii o godz. 11.00.

Dziękować będziemy Bogu za Karmel w Bornem a naszym Przyjaciołom i Dobrodziejom za jego współtworzenie.

Po Mszy św. zapraszamy naszych bliskich i przyjaciół na słodki poczęstunek przed klasztorem…

Dziękujmy Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki!