BOŻE NARODZENIE 2022 r.

„Nie było miejsca dla Ciebie…”

Wiele osób dzisiaj, szczególnie naszych wschodnich sąsiadów, przeżywa dramat wydziedziczenia, ucieczki, braku miejsca, by żyć w pokoju. Nie wspominamy tutaj o całej gamie cierpienia, jakie niesie wojna. Także w naszej Ojczyźnie wielu jest dotkniętych niepewnością, ubóstwem, doświadcza braków i samotności. W to nasze niepewne dzisiaj przychodzi Jezus, gotowy rodzić się w każdej ubogiej szopie, tak naszego życia, jak i niespokojnych przestrzeni świata, by dać „pokój ludziom, w których ma upodobanie”, by dać pewność, że Bóg zawsze i niezmiennie jest Bogiem z nami – Emmanuelem. Jest Bogiem po naszej stronie, Mocarnym Dziecięciem ogarniającym z nieskończoną czułością i uważnością nasze życie z jego radościami i perspektywami, ale także bóle, troski, niepewność czy trud.

Życzymy Wam zatem ufnego przylgnięcia do Boskiej Obecności w małym Dziecięciu Jezus, Księciu Pokoju, dla którego nie było niegdyś miejsca w Betlejem, a teraz przenika On Boską Obecnością wszystko, czekając tylko na zaproszenie naszych serc…

 

Liturgia Bożego Narodzenia w naszej kaplicy:

24 XII Wigilia – Pasterka o godz. 24.00

25 XII Boże Narodzenie – Msza św. o godz. 9.00

26 XII Św. Szczepana – Msza św. o godz. 8.00