Wiadomości

ŻYCZENIA NA BOŻE NARODZENIE I NOWY – 2019 ROK

„Jeszcze nie możemy oglądać Tego, który przed jutrzenką jest zrodzony z Ojca,

ale czcijmy Tego, który w godzinach nocy narodził się z Dziewicy.

Jeszcze nie oglądamy Jednorodzonego Syna, który jest w łonie Ojca,

lecz uczcijmy Oblubieńca wychodzącego ze swojej komnaty.

Jeszcze nie jesteśmy gotowi zasiąść do uczty naszego Ojca,

lecz spoglądajmy na żłóbek naszego Pana, Jezusa Chrystusa”.

św. Augustyn

Wciąż jeszcze w drodze, spragnieni pełni i nasycenia, korzystajmy z tych łask, jakie obficie przynosi Narodzenie Jezusa, który stając się Emmanuelem – Bogiem z nami, wie o nas wszystko i wszystkiego może dokonać mocą swej potęgi ukrytej w kruchym Dzieciątku.

Życzymy błogosławionych spotkań z Jezusem w czas świętowania Jego narodzin!

Zapraszamy też do wspólnej modlitwy w kaplicy:

24 XII Pasterka – godz. 24.00

25 XII Boże Narodzenie – godz. 11.00

26 XII Św. Szczepana – godz. 8.00

Oraz na kolędowanie 18.00 – 18.30, w dniach:

25 XII, 26 XII, 30 XII, 1 I.