ŻYCZENIA NA BOŻE NARODZENIE I NOWY – 2019 ROK

ŻYCZENIA NA BOŻE NARODZENIE I NOWY – 2019 ROK „Jeszcze nie możemy oglądać Tego, który przed jutrzenką jest zrodzony z Ojca, ale czcijmy Tego, który w godzinach nocy narodził się z Dziewicy. Jeszcze nie oglądamy Jednorodzonego Syna, który jest w łonie Ojca, lecz uczcijmy Oblubieńca wychodzącego ze swojej komnaty. Jeszcze nie jesteśmy gotowi zasiąść do…