Triduum Paschalne

Niech pewność, że w zranionych dłoniach Zmartwychwstałego Pana mamy stałe, trwałe i bezpieczne miejsce, nigdy nas nie opuszcza. To On opuścił łono Ojca, by nas przygarnąć do siebie: już tu na ziemi, a potem na całą wieczność. Za dar miłości do końca, która bez wahania przeszła przez Mękę i Krzyż, i zajaśniała Zmartwychwstaniem – Jemu…

Details