Dom Mój

„Dom Mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów, na tym miejscu Ja udzielę pokoju” (Księga Izajasza, Księga Aggeusza) Historia klasztoru w Bornem Sulinowie – Karmelu Maryi Matki Pojednania – korzeniami swymi sięga Karmelu Matki Bożej Wielkiego Zawierzenia w Gdyni Orłowie. Powstały w 1981 roku gdyński Karmel już po kilku latach przekroczył zwyczajową liczbę 21…

Żyje Bóg, przed Obliczem którego stoję…

Żyje Bóg, przed Obliczem którego stoję… Myślę, że na dwadzieścia lat istnienia naszej wspólnoty w Bornem można spojrzeć choćby w kluczu eliaszowego spotkania z Bogiem na górze Horeb, zapisanego w 19. rozdziale pierwszej Księgi Królewskiej. Historia klasztoru w Bornem Sulinowie – Karmelu Maryi, Matki Pojednania – korzeniami swymi sięga Karmelu Matki Bożej Wielkiego Zawierzenia w…

Ku pełni wolności i miłości

Ku pełni wolności i miłości – słów kilka o siostrze Immakulacie Adamskiej ocd Pamięć o zmarłej dziesięć lat temu (24.07.2007) siostrze Immakulacie od Ducha Świętego, której doczesne szczątki spoczywają na naszym przyklasztorym cmentarzu, jest żywa nie tylko w naszej wspólnocie, ale wśród wielu innych osób, czego echa raz po raz docierają do nas, wzmożone w…

Mały płaszcz Samuela – szata naszej miłości

Mały płaszcz Samuela – szata naszej miłości „O tego chłopca się modliłam i spełnił Pan prośbę, którą do Niego zanosiłam. Oto ja oddaję go Panu po wszystkie dni, jak długo będzie żył, zostaje oddany Panu. (…) Matka robiła mu mały płaszcz, który przynosiła co roku, gdy przychodziła wraz z mężem złożyć doroczną ofiarę”. (1Sm 1,27-28;…