Ordo Carmelitarum Discalceatorum
Zakon Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (Ordo Carmelitarum Discalceatorum) powstał w Ziemi Świętej w XIII wieku, w okresie wypraw krzyżowych.

1206 - 1214

Między rokiem 1206 a 1214 pierwsi mnisi – pustelnicy mieszkający na górze Karmel otrzymali regułę życia napisaną przez Alberta, Patriarchę Jerozolimskiego.

1247

Papież Innocenty IV zatwierdza Regułę św. Alberta, po wprowadzeniu poprawek i modyfikacji, przekształcenie pierwotnych pustelników w zakon żebrzący.

1291

Upadek Akki.

Los wszystkich klasztorów łacińskich, był ściśle związany z istnieniem Królestwa Jerozolimskiego. Rosnące wciąż zagrożenie ze strony Saracenów spowodowało stopniową (zakończoną ostatecznie wraz z upadkiem Akki w 1291 roku) migrację karmelitów do Europy, gdzie zakładali liczne klasztory.

szkaplerz

16 lipca 1254

Pomyślne rozwiązanie trudności przystosowania się do nowych warunków i dalszy rozwój Zakonu tradycja karmelitańska łączy z objawieniem dotyczącym szkaplerza i obietnicą, jaką Maryja dała św. Szymonowi Stock – przełożonemu generalnemu.
gałąź żeńska

1452

Pierwsze klasztory karmelitanek powstały z nieformalnych wspólnot różnego typu, które żyły duchem Karmelu i pozostawały pod wpływem bądź opieką karmelitów. Powszechnie przyjmuje się, że żeńską gałąź Zakonu powołał do istnienia papież Mikołaj V w 1452 roku; do jej rozwoju i rozkwitu przyczynił się bł. Jan Soreth.
XVI w. Hiszpania

1993 - 1997

W XVI wieku w Hiszpanii św. Teresa od Jezusa i św. Jan od Krzyża podjęli dzieło reformy, która doprowadziła do utworzenia nowej gałęzi – Karmelitanek i Karmelitów Bosych. Św. Teresa połączyła tradycję pustelniczą pierwszych mnichów z góry Karmel z wymogami życia wspólnotowego o charakterze siostrzanym, rodzinnym. Wyznaczyła też swoim córkom ideał kontemplacji wzbogaconej o gorliwość apostolską i eklezjalną. Ważnym elementem życia nowych klasztorów było zaprowadzenie ścisłej klauzury, ubóstwa (opartego na jałmużnie, a nie stałych dochodach) oraz ograniczenie liczby mniszek we wspólnocie do 21.
1605 - Karmelici w Polsce
1612 - pierwszy klasztor karmelitanek bosych