„Dusza zjednoczona z Jezusem jest żyjącym uśmiechem, który Go odbija w sobie i Nim obdarza”.