„Powołanie Karmelitanek Bosych jest darem Ducha Świętego,
przez który są zaproszone do “tajemniczego zjednoczenia z Bogiem”
w przyjaźni z Chrystusem i w zażyłości z Najświętszą Maryją Panną
w życiu, w którym modlitwa i oddanie siebie
splatają się w jedno z wielką miłością do Kościoła.

Powołanie to wymaga, by modlitwa, konsekracja
i wszystkie siły, całe życie Karmelitanki Bosej
służyły sprawie zbawienia braci.”

 Z Konstytucji

Kim jesteśmy

Jesteśmy wspólnotą kontemplacyjną, klauzurową;
jako mniszki karmelitanki bose jesteśmy powołane do modlitwy za wszystkich ludzi: za kapłanów, za poszukujących, zagubionych, cierpiących, za cały świat. Wierzymy, że moc modlitwy sięga tam, dokąd nie dotrze żadna pomoc ani żadne ludzkie działanie, a zarazem – żyjąc w ukryciu ścisłej klauzury, w Kościele i dla Kościoła – świadczymy, że „Bóg sam wystarcza”. Naszą cichą obecnością pragniemy otworzyć przestrzeń spotkania wszystkim szukającym Boga…

Więcej w kolejnych zakładkach naszej strony.