Strona głowna - Klasztor Strona głowna - oficjum Strona głowna - wieża Strona głowna - z Maryją Strona głowna - krzyż Strona główna 1 - modlitwa Strona głowna - krzyż zza krat

„Powołanie Karmelitanek Bosych jest darem Ducha Świętego,
przez który są zaproszone do “tajemniczego zjednoczenia z Bogiem”
w przyjaźni z Chrystusem i w zażyłości z Najświętszą Maryją Panną
w życiu, w którym modlitwa i oddanie siebie
splatają się w jedno z wielką miłością do Kościoła.

Powołanie to wymaga, by modlitwa, konsekracja
i wszystkie siły, całe życie Karmelitanki Bosej
służyły sprawie zbawienia braci.”

 Z Konstytucji

Kim jesteśmy

Jesteśmy wspólnotą kontemplacyjną, klauzurową;
jako mniszki karmelitanki bose jesteśmy powołane do modlitwy za wszystkich ludzi: za kapłanów, za poszukujących, zagubionych, cierpiących, za cały świat. Wierzymy, że moc modlitwy sięga tam, dokąd nie dotrze żadna pomoc ani żadne ludzkie działanie, a zarazem – żyjąc w ukryciu ścisłej klauzury, w Kościele i dla Kościoła – świadczymy, że „Bóg sam wystarcza”. Naszą cichą obecnością pragniemy otworzyć przestrzeń spotkania wszystkim szukającym Boga…

Więcej w kolejnych zakładkach naszej strony.

Św. Jan od Krzyża „Zdaj się we wszystkim na Boga, do Niego bowiem należysz i On cię nie zapomni”. Św. Jan od Krzyża Św. Teresa Benedykta od Krzyża „Gdy się patrzy przez pryzmat Boży nie widzi się przypadków”. Św. Teresa Benedykta od Krzyża św. Teresa Benedykta od Krzyża „Im ciemniej wokół nas, tym szerzej musimy otwierać nasze serce na światło z góry”. św. Teresa Benedykta od Krzyża św. Teresa od Dzieciątka Jezus „Jezus słyszy nawet najdalsze echo naszych boleści”. św. Teresa od Dzieciątka Jezus św. Jan od Krzyża „Im więcej Bóg chce nam dać, żąda, byśmy tym bardziej byli ogołoceni wewnętrznie, by On nas mógł napełnić swymi dobrami”. św. Jan od Krzyża św. Teresa od Jezusa „Brałam do ręki krzyż i rzeczywiście Bóg dodawał mi odwagi. W jednej chwili czułam się tak odmieniona”. św. Teresa od Jezusa