Przekraczając próg Karmelu nie kończymy wędrówki życia, jak myślą niektórzy, intensyfikuje się ona, gdyż wszystkie siły ukierunkowują się na jeden cel – zjednoczenie z Bogiem, który nas spotkał, zachwycił, zaprosił do głębszej przyjaźni z Sobą, by razem z Nim troszczyć się o dobro braci – docierać, mocą miłości, oddania i modlitwy, do wszystkich miejsc świata, zawierzać każde ludzkie serce, do którego częstokroć nie dotrze słowo, czy pomocna dłoń…

Bibliografia dzieł siostry Immakulaty Adamskiej

Dzieła oryginalne

Święta Teresa od Jezusa, Wydawnictwo oo. Karmelitów Bosych, Kraków 1983.

Błogosławiona Edyta Stein, Wydawnictwo oo. Karmelitów Bosych, Kraków 1988.

Krzak gorejący Kościoła, Pallottinum, Poznań 1994.

Wszyscy kochać mnie będą, Wydawnictwo Totaldruk, Poznań 1997.

Ukaż mi swoją twarz, Flos Carmeli, Poznań 2001.

Miłosierdzie, ubóstwo, radość. Rzecz o Świętej Elżbiecie Wę­gier­skiej Księżnej Turyńskiej, Wydawnictwo TotalDruk, Poznań 2002.

Ikona Trójcy Świętej, Rzecz o trynitarnej duchowości w komunii z Maryją, Pallottinum, Poznań 2002.

Światło rozumu i wiary. Duchowa droga Edyty Stein św. Teresy Be­nedykty od Krzyża, Wydawnictwo TotalDruk, Poznań 2002.

Błysk głębi. Doświadczenie i nauczanie Świętej Teresy Bene­dykty od Krzyża Edyty Stein, Borne Sulinowo 2003.

Mądrość miłości, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 1998.

W zadziwieniu Eucharystią, Borne Sulinowo 2004.

Tajemnica podwójnej otchłani. Rzecz o błogosławionej Elżbiecie od Trójcy Świętej, Flos Carmeli, Poznań 2006.

Tłumaczenia

Edyta Stein, Byt skończony a byt wieczny, Wydawnictwo W drodze, Poznań 1995.

Erika Lorenz, Nie każdej zakonnicy tak wolno, Pallottinum, Poznań 1997.

Edyta Stein, Kobieta. Jej zadanie według Natury i Łaski, Wydaw­­nictwo Bernardinum, Pelplin 1999.