OBŁÓCZYNY

przyjęcie zakonnego habitu

– 08.12.2023 –

Obłóczyny postulantki Marty, czyli przyjęcie habitu, jako znaku głębszego zaangażowania się w życie karmelitańskie i rozpoczęcie kanonicznego nowicjatu, odbyły się 8 grudnia 2023 roku.

Odtąd pełne imię Marty brzmi: s. Marta Łucja od Najświętszego Serca Maryi.

Chrzcielny dar został wzmocniony wyborem karmelitańskiej drogi.

A jeśli rozeznanie s. Łucji będzie potwierdzać ten wybór, to za dwa lata zapraszamy na jej pierwszą Profesję Zakonną – inaczej, Śluby zakonne 😊

Tymczasem prosimy o modlitwę za naszą nową współsiostrę w Karmelu. O jej nieustannym, codziennym wstawiennictwie możecie być pewni…