Nowenny

Dodano: 28 października 2019

NOWENNA DO ŚW. ELŻBIETY OD TRÓJCY ŚWIĘTEJ

29.10 – 8.11

Z ELŻBIETĄ – POWRÓT DO CENTRUM NASZEJ DUSZY – GDZIE MIESZKA BÓG

Źródło: karmel.pl

WSTĘP

Elżbieta urodziła się 18 lipca 1880 r. w obozie wojskowym we wsi Avor, niedaleko Bourges, gdzie stacjonował oddział kapitana Franciszka Józefa Catez, jej ojca. Cztery dni później została ochrzczona przez kapelana wojskowego, ks. Chaboisseau. W roku 1901 wstąpiła do klasztoru karmelitanek bosych w Dijon. Przyjęła imię zakonne Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej. Wśród cierpień wewnętrznych i chorób żyła „ku chwale majestatu” Trójcy Świętej obecnej w jej duszy. W tajemnicy zamieszkiwania Boga w duszy znalazła swoje „niebo na ziemi” i w ten sposób przeżywała swe posłannictwo w Kościele. Do ojczyzny „światła, miłości i życia” odeszła 9 listopada 1906 roku, w wieku dwudziestu sześciu lat. Beatyfikował ją papież Jan Paweł II w roku 1984, a kanonizował papież Franciszek w roku 2016.

Zaproszenie

Dzień I – Niebo całe, przez chrzest, obecne w duszy naszej

Dzień II – Pragnienie Boga, by mieszkać w nas

Dzień III – Zejdź prędko – zejść z powierzchni życia, by wejść w głębię serca

Dzień IV – Zamilknąć, by usłyszeć

Dzień V – Obecność Boga w codzienności

Dzień VI – Wierzyć, by pozwolić Bogu działać w nas

Dzień VII – Cierpienie, które staje się krzyżem i skutecznym wstawiennictwem

Dzień VIII – Maryja – „Virgo Fidelis” – Panna wierna

Dzień IX – Niebo już tu na ziemi

Zakończenie