Biblijne migawki

Dodano: 15 lutego 2018

Góra zaufania i mocy

Ci, którzy Panu ufają, są jak góra Syjon,co się nie porusza, ale trwa na wieki.
Jak góry otaczają Jeruzalem: tak Pan otacza swój lud i teraz, i na wieki.
(Ps 125, 1-2)

Dwa wersy mówiące o górze – raz jako obrazie człowieka ufającego – stałego, nieporuszonego wobec nawałnic i przeciwności, potem jako obrazie Boga, który otacza swój lud wałem ochronnym podobnym do gór otaczających Jeruzalem. Ta Jego stałość i niezmienność uczy nas, przekonuje i uzdalnia do bycia stałymi w ufności – złożeniu naszego kruchego życia w Jego dłonie, by stać się mocnymi Jego mocą.

Tak, Pan swój lud otacza i nieustannie mu towarzyszy, jak mówi święty Paweł:  Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a ta skała – to był Chrystus (1 Kor 10,4).

s.E.