Karmelitańskie pisanki

Dodano: 23 grudnia 2017

Słowo Ciałem się stało…

1Twoje Słowo
Ciałem się stało
gdy pośród nas
w Twym Synu zamieszkało

3Jezus się rodzi
całkiem zwyczajnie
na pierwsze spotkanie
wybrał Sam stajnię

4Nie chce być Słowem
zamkniętym w księgach
ale żywym ogniem
co naszego ubóstwa dosięga

2Przyszło do swoich
było widziane
Duchem Mądrości
nam zwiastowane

5Twoje Słowo to miłość
w Jezusie nam dana
która przez nas przyjęta
chce być światu darowana

s. B.