KALENDARZ NA NOWY – 2018 ROK

U progu kolejnego roku, jak i u początku każdego miesiąca, stajemy wobec niewiadomej: co nam przyniesie życie, jakie będą te dni, z czym przyjdzie nam się zmierzyć, z czego ucieszyć… Dobrze jest wkraczyć w tę nieznaną jeszcze przestrzeń nie samotnie, ale trzymając mocno pewną dłoń – dłoń Boga, wcielonego w Jezusie i objawiającego nam siebie i prawdę o życiu i o nas w Słowie – Biblii. Niech te krótkie fragmenty Pisma Świętego, jakie zamieściłyśmy na kolejnych stronach tegorocznego kalendarza, ożywią w nas pragnienie owego lectio i ruminatio – spożywania i smakowania Słów Boga, by to one wyznaczały kierunek naszemu życiu…

Więcej o kalendarzu