20 lat Karmelu w Bornem Sulinowie

1997 – 14 sierpnia –  2017

Uroczystą Eucharystią w niedzielę 13 sierpnia, celebrowaną przez Pasterza naszej diecezji, biskupa Edwarda Dajczaka, rozpoczniemy świętowanie dwudziestej rocznicy powstania Karmelu w Bornem Sulinowie.

Autobus z dziewięcioma siostrami z gdyńskiego Karmelu, wypakowany po brzegi hojną wyprawą rodzimej wspólnoty, dotarł do Bornego w wigilię Uroczystości Matki Bożej Wniebowziętej – 14 sierpnia. Zanim rozpoczęło się wypakowywanie, oswajanie z domem, z nową sytuacją, siostry poszły do chóru, by tam odśpiewać nieszpory. W dłonie Maryi złożyły nie tylko te pierwsze kroki wyznaczające nowy początek, ale cały borneński Karmel już wtedy poświęcony Maryi – Matce Pojednania…

Częstokroć, gdy zbliża się rocznica naszego przyjazdu, powracamy do lektury naszej kroniki opisującej te dni i pierwsze lata.

Was zapraszamy natomiast do Miniczytelni, do zakładki  Historia klasztoru w Bornem lub obszerniej jeszcze w zakładce: Więcej o nasDom mój będzie nazwany domem modlitwy.

Uroczysta Eucharystia celebrowana przez biskupa Edwarda Dajczaka

Niedziela, 13 sierpnia, godzina 11.00

Zapraszamy do wspólnej modlitwy i dziękczynienia za lata spędzone w Bornem, a także do wstawiennictwa za tych, którzy współtworzyli, wspierali ten klasztor i na rozmaite sposoby polecają się naszej modlitwie.

Siostry karmelitanki bose