Rozmaite tematy

Dodano: 15 lipca 2017

15-lipca

W przeddzień największego święta karmelitańskiego – Uroczystości Matki Bożej z Góry Karmel – chcemy oddać głos siostrze Immakulacie od Ducha Świętego, której dziesiątą rocznicę śmierci wspominać będziemy za kilka dni (24 lipca). Umieszczając na jej nagrobku słowa: Cała Twoja jestem, Maryjo, wiedziałyśmy, że wyraziłyśmy głebię jej serca. Resztę dopowie ona sama:

„Nie zajęto się dotąd wnikliwiej kwestią wpływu Maryi na życie modlitwy, pociągające za sobą ustawiczne oczyszczanie serca, które jednocześnie zwiększa przejrzystość zasłony wiary. Stopniowe oczyszczanie wewnętrznego wzroku  duszy dokonuje się najbezpieczniej i najkrócej z Maryją za rękę. Kontemplacja zaczyna się z chwilą, gdy dusza uświadamia sobie, że właśnie wiara roztacza bezmiar światła sięgającego do samego Boga. Ten odcinek drogi do Niego trzeba koniecznie przejść, by dojść do niebieskiego widzenia. Kontemplacja jest owocem łaski, a troska, byśmy ją otrzymali i nie zmarnowali, należy do Maryi. Pełnia powodzenia w osiągnięciu duchowego szczytu zależy od totalnego oddania się Sercu Matki. Totus Tuus – to akt strzelisty i hasło nie pozwalające ustać w drodze”.

s. Maria Immakulata od Ducha Świętego ocd, Ukaż mi swoją twarz, Flos Carmeli: Poznań 2001, s. 90.

s. E.