Karmelitańskie pisanki

Dodano: 13 maja 2017

Klejnocie świata

Klejnocie świata
korono stworzenia
Ty nosisz w sobie
Ducha namaszczenia

Kobieto pełni
piękna obrazie
W Tobie się ukrył
Stwórca i Przyjaciel

Szukał kogoś
tak bardzo małego
by sobą nie przesłaniał
arcydzieła Twego

Odnalazł Ciebie
kwiecie Galilei
i Tobie się powierzył
w Swojej Boskiej pełni

Sam Cię  uczynił
godną tego daru
zdolną pomieścić
tę przestrzeń bezmiaru

Sobą Maryjo zachwycasz
bo światłem jaśniejesz
a przez swą przejrzystość
Bogiem promieniejesz

s. B.