WIELKI POST


Okres Wielkiego Postu to jakby przedłużone rekolekcje i warto, mimo całego zabiegania życia,  więcej czasu znaleźć i poświęcić na lekturę, refleksję, wzmożoną modlitwę, post i jałmużnę, by odnowić serce, zapalić je na nowo miłością do Boga i braci. Na to wędrowanie ku nawróceniu serca i pełni życia w Bogu dołączamy krótką pieśń skomponowaną i wykonaną przez nasze siostry – To nie ja niosę krzyż, lecz On dźwiga mnie, a także Drogę Krzyżową – po ścieżkach karmelitańskiego ogrodu i serca – drobne znaki naszej pamięci o Was, naszej modlitwy w Waszych intencjach.

Niech Jezus nas nawraca i przemienia, byśmy oczyszczonym i pełnym nadziei sercem wykrzyknęli w Noc Paschalną – Alleluja, chwała Panu, który żyje i działa w świecie i naszych sercach!

To nie ja niosę krzyż

Słowa i muzyka – s. Miriam od Jezusa Słowa Ojca ocd