KALENDARZ NA NOWY – 2017 ROK

Rok 2017 przywołuje wydarzenia sprzed 100 lat – objawienia Matki Najświętszej w Fatimie. Echo tych wydarzeń jest obecne także w naszym tegorocznym, ściennym kalendarzu: na tle zdjęć karmelitańskiego ogrodu przebija obecność Maryi w jej wizerunku i myślach świętych Karmelu. Rok 2017 to także 20. rocznica naszego przyjazdu do Bornego, o czym wspomniałyśmy na ostatniej stronie kalendarza.

Więcej o kalendarzu