ADWENT 2016

Maryja oczekiwała na Zbawiciela razem ze swoim ludem, z całym Izraelem, jednak to oczekiwanie stało się nieporównywalnie potężniejsze i żywsze, gdy w jej codzienność wszedł Gabriel z nowiną Zwiastowania, gdy Słowo Boga stało się w niej Ciałem a potem wzrastało w głębi jej serca i ciała każdego dnia. Łącząc się z jej oczekiwaniem na narodziny Jezusa prośmy, by zatrzymała i wyciszyła nasze serca, by skierowała nasz wzrok na Jezusa. Na taką chwilę refleksji niech posłuży modlitwa karmelity – ojca Anastasio Ballestrero, który z miłością i prostotą zwraca się do Maryi – Dziewicy słuchającej…

Maryja oczekiwała na Zbawiciela razem ze swoim ludem, z całym Izraelem, jednak to oczekiwanie stało się nieporównywalnie potężniejsze i żywsze, gdy w Jej codzienność wszedł Gabriel z nowiną Zwiastowania, gdy Słowo Boga stało się w niej Ciałem, a potem wzrastało w głębi Jej serca i ciała każdego dnia. Łącząc się z Jej oczekiwaniem na narodziny Jezusa prośmy, by zatrzymała i wyciszyła nasze serca, by skierowała nasz wzrok na Jezusa. Na taką chwilę refleksji niech posłuży modlitwa karmelity – ojca Anastasio Ballestrero OCD, który z miłością i prostotą zwraca się do Maryi – Dziewicy słuchającej…

 

„Maryjo, Dziewico słuchająca, Ty jedynie potrafisz wprowadzić nas w uciszenie i prostotę, byśmy strzegli w naszych sercach Słowo Pana.

Ty słuchałaś Słowa pełna wiary – wiary prostej, pokornej, spokojnej, pogodnej i pewnej.

Ty powierzyłaś się Duchowi Świętemu, który konsekrował Twoje serce, duszę i ciało, tak że działałaś jedynie pod Jego natchnieniem.

Naucz nas, jak dać się pochwycić i prowadzić Duchowi, jak otworzyć się wewnętrznie na Jego obecność, jak ukryć się, tak jak Ty to zrobiłaś, w milczeniu, w zasłuchaniu, w pełnej zgodzie, w wierności; nigdy nie przestając ufać Bogu ani nie oczekując, by tłumaczył nam swoją wolę.

Spraw, by w nas przedłużało się Twoje zasłuchanie, które otworzyło świat na Zbawiciela.

O Dziewico wierna, która przez doskonałe „tak” przemieniłaś Swoje i nasze życie!

Naucz także mnie słuchać Boga, jak Ty Go słuchałaś, przylgnąwszy całym życiem do Niego. Spraw, by moje pokorne „tak” pozwoliło rozlać się świętości Boga w moim życiu, a ja bym mógł tym samym stać się prawdziwiej i pełniej Twoim dzieckiem.

Maryjo, Ty widziałaś Jezusa swoimi oczyma: mów mi o Nim!

Ty słyszałaś Jego słowa: powtarzaj mi je i strzeż ich w moim sercu!

Maryjo, mów mi o Jezusie, daj mi Jezusa!

Wszystkim, Maryjo, daj Twojego Jezusa!”