ROK MIŁOSIERDZIA

„Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca.

To w Jezusie z Nazaretu miłosierdzie Boże stało się żywe, widoczne i osiągnęło swoją pełnię. Miłosierdzie: to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.

Z tego właśnie powodu ogłosiłem Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia jako pełen łaski czas dla Kościoła, by uczynić świadectwo wierzących jeszcze mocniejszym i skuteczniejszym”.

por. Papież Franciszek, Bulla „Misericordiae vultus”

Niech dołączona poniżej Koronka do Miłosierdzia Bożego, prowadzona przez nasze siostry, będzie okazją do duchowej łączności w modlitwie – za Was, Wasze sprawy, Kościół i cały świat.