KANONIZACJA MIRIAM OD JEZUSA UKRZYŻOWANEGO

17 maja 2015 roku w Rzymie odbyła się kanonizacja czterech kobiet żyjących w XIX wieku. Jedną z nich jest karmelitanka, Maria od Jezusa Ukrzyżowanego, zwana Małą Arabką lub po prostu Miriam. Choć od jej śmierci upływa niemal 140 lat (1846-1878), jej obecność jest wciąż żywa nie tylko w Karmelu, ale w całym Kościele. Na ten dzień i czas łaski dołączamy kilka słów, modlitw naszej świętej siostry w Karmelu.

,,Panie Jezu Chryste w ciszy zaczynającego się poranka przychodzę do Ciebie prosząc o pokorę, zaufanie, – Twój pokój, Twoją mądrość, Twoją siłę. Pozwól mi oglądać świat oczami pełnymi miłości. Pozwól mi pojąć, że dzisiejsza moc Kościoła ma źródło w Twoim krzyżu. Pozwól mi moich bliźnich przyjmować jako braci, których chcesz kochać przeze mnie”.

,,Czy jestem radosna,  czy smutna,  niech Twe święte Imię będzie błogosławione , Panie!

Czy jestem zatrwożona, czy spokojna, niech Twe święte imię będzie błogosławione, Panie!

Czy cierpię , czy się cieszę, niech Twe święte Imię będzie błogosławione , Panie!”.

Życie Miriam było głęboko zanurzone w mocy Ducha Świętego, to Jego wzywała w chwilach trudu i bólu:

„Przyjdź, moje pocieszenie, przyjdź moja radości, przyjdź mój pokoju, moja siło, moje światło. Przyjdź i oświeć mnie, abym znalazła źródło, z którego powinnam się napić. Kropla Ciebie wystarczy, byś pokazał mi Jezusa takim, jakim jest”.

Znana jest też piękna modlitwa do Ducha Świętego, którą Miriam powtarzała każdego dnia:

Duchu Święty, natchnij mnie.
Miłości Boża, pochłoń mnie.
Drogą prawdy prowadź mnie!
Maryjo, Matko moja, spojrzyj na mnie.
Z Jezusem błogosław mnie!
Od wszelkiego zła,
Od wszelkiego złudzenia,
Od wszelkiego niebezpieczeństwa zachowaj mnie!

Więcej o Marii od Jezusa Ukrzyżowanego w zakładce: Święci Karmelu