„Jezus słyszy nawet najdalsze echo naszych boleści”.