„Gdy się patrzy przez pryzmat Boży nie widzi się przypadków”.