„Zdaj się we wszystkim na Boga, do Niego bowiem należysz

i On cię nie zapomni”.