Maryja od samych początków Zakonu nazywana i wzywana jest jako Matka i Siostra. Strzegąc w sobie Wcielone Słowo – Jezusa, rodzi Go w ludzkich sercach i jest naszą mistrzynią życia, także w wymiarze, jaki objawia zamieszczona ikona – Maryja, Dziewica Kontemplacji. Eliasz – człowiek całkowicie oddany Bogu, żył w Jego Obecności i z gorliwością bronił Jego praw na Górze Karmel. A potem cała plejada świętych i błogosławionych Karmelu, a także ukrytych świadków prawdy, że Bóg sam wystarcza, jest mocen zaspokoić serce człowieka i uzdalnia go do bezgranicznego oddania…

ŚW. TERESA MAŁGORZATA OD NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

– ANNA MARIA REDI

Św. Teresa Małgorzata od Najświętszego Serca Jezusa – Anna Maria Redi urodziła w 1747 roku we włoskim Arezzo. Pochodziła ze szlachetnego i bardzo pobożnego rodu. Bóg obdarzył ją szczególnym, mistycznym rozumieniem słów św. Jana Apostoła: „Bóg jest miłością”. W 1764 r., mając siedemnaście lat, wstąpiła do karmelitanek bosych we Florencji. Opiekowała się starszymi i chorymi siostrami, okazując im wielką dobroć i czułość. Bóg przez nią dokonywał cudów, uzdrawiając chore siostry.
Zmarła 7 marca 1770 r. we Florencji, w wieku 23 lat. Przez piętnaście dni jej ciało nie zdradzało żadnych oznak rozkładu. Tysiące wiernych z Florencji i okolicznych miast przybywało do klasztoru. Pewnego dnia cieśla zakonny wziął jeden z fiołków ozdabiających katafalk Teresy Małgorzaty i dotknął nim twarzy kobiety zeszpeconej chorobą skórną; twarz natychmiast została uleczona. W taki sam sposób pewien robotnik uleczył swojego syna z zapalenia stawów. Cuda św. Teresy Małgorzaty zaowocowały duchową odnową we Florencji i okolicach. Jej ciało przetrwało do dziś w nienaruszonym stanie. Kanonizował ją papież Pius XI w 1934 roku.

Więcej o św. Teresie Małgorzacie:  http://www.karmel.pl/swieta-teresa-malgorzata-od-najsw-serca-jezusa-anna-maria-redi-1747-1770/