ŻYCZENIA NA BOŻE NARODZENIE I NOWY – 2021 ROK

Chrystus nam się narodził!
Uwielbiajmy Wcielone Słowo!

Drodzy Przyjaciele Karmelu!

Mimo spowodowanej wirusem izolacji, zamkniętych wielu miejsc, przymkniętych drzwi naszych kościołów, Jezus niezmiennie przychodzi. On bowiem patrzy jedynie na nasze serca, na drzwi naszych serc, by były szeroko na Niego otwarte, czuwające, stęsknione, kochające. W takich sercach – Bóg się rodzi zawsze – przynosząc ze sobą obfitość łask… O takie serca módlmy się dla siebie nawzajem i takich serc sobie życzymy.

Błogosławionych Świąt

i wielu łask na nowy – 2021 rok!