21 listopada – Światowy Dzień Życia Kontemplacyjnego

W święto Ofiarowania Najświętszej Maryi w świątyni, 21 listopada obchodzony jest dzień Pro Orantibus, poświęcony klauzurowym wspólnotom zakonnym, czyli Światowy Dzień Życia Kontemplacyjnego. Św. Jan Paweł II powiedział niegdyś: „Jesteście powołane, by być lampami oświetlającymi drogę, którą idzie wielu braci i sióstr rozproszonych w świecie; umiejcie zawsze pomagać tym, którzy potrzebują waszej modlitwy i waszego spokoju. Choć znajdujecie się w szczególnym położeniu, bo wybrałyście z siostrą Marty, Marią «najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona» (Łk 10, 42), nie jesteście postawione poza sytuacjami braci, którzy pukają do waszej samotni (…). Dajecie im radość Bożą, zapewniając ich, że będziecie się za nich modlić, że ofiarujecie waszą ascezę, aby również oni czerpali siłę i odwagę ze Źródła życia, którym jest Chrystus”.

Takie jest nasze życie, taka jest treść naszej modlitwy, ale tym razem, w dzień naszego święta prosimy Was i liczymy na Waszą modlitwę za nas – siostry klauzurowe w Polsce, a wśród nich za te z Bornego Sulinowa…