Biblijne migawki

Dodano: 15 września 2017

Ku pięknej ziemi

On woła swoje owce po imieniu i wyprowadza je… (J 10, 3)

Znać imię, to znać istotę człowieka, znać go do głębi. Bóg przenikając głębiny naszego serca i życia wie, z czego ma nas wyprowadzić, zna nasze zapętlenia, słabość, kruchość i grzech. Zna też drogę, by nas bezpiecznie wyprowadzić z więzienia, w którym żyjemy.

Mogę być pewnien, że każdy moment mojej życiowej wędrówki poddanej Jego prowadzeniu jest drogą, bym wreszcie wziął w posiadanie piękną ziemię, którą poprzysiągł Pan przodkom naszym (Pwt 6, 18) – jak obiecał nie tylko Izraelitom mozolnie wędrującym do ziemi obiecanej, ale każdemu z nas.

s.E.